MA Studies > Public space design > Public space design alumnus > Gabriela Hernandez

Gabriela Hernandez

Alumnus


Arrangement
Vredenburg, de onthulling van het plein

In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe stationsgebied wordt het hart van Utrecht naar het westen verplaatst. Met alles wat deze ontwikkeling inhoud zal het Vredenburg plein een nieuw karakter krijgen. Een ontmoeting tussen twee gebieden, een ontvangst en vertrek platform, en een representatief beeld van Utrecht.

Utrecht is opgebouwd van een gevarieerd pleinen-netwerk, pleinen die verschillen in maat, functie en uitstraling. Maar van alle pleinen is Vredenburg een uitzondering, omdat het geen duidelijk karakter heeft en geen andere functie heeft dan een marktplein. De sfeer is bijzonder; levendig als er markt is, en uitgestorven als de markt er niet is.

De visie voor het plein is dat het de functie krijgt van een hoofd transitie en ontmoetingsplek in de stad op de grens van oud en nieuw die de doorgaande transformatie van de plek verbeeld. Er wordt een relatie gelegd tussen verleden, heden en toekomst. Het wordt een plein besteemd voor alle publiek, voor verschillende activiteiten. Een plein dat biedt de kans om een keuze te kunnen maken tussen transitie, consumeren, ontmoeten, verblijven of in een podium deel te nemen.

De gelaagdheid van een bodemopbouw is als concept gebruikt voor het ontwerp van het plein. De overblijfselen van het XVI eeuw kasteel, de oude stad en de toekomstig stationsgebied zijn de verschillende lagen die deze 'bodem' op bouwen.

Om de mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van het plein te onderzoeken zijn twee modellen verkend, namelijk het model scheur en het model onthulling. De twee modellen verbeelden de ontmoeting van verschillende lagen. Het eerste model cre?┬┤ert een scheur tussen de oude en de nieuwe stad, maar zonder veel spanning eindt in een bijna vlak gebied. Het tweede en uiteindelijk gekozen model om verder uit te werken onthult het ontstaan van het plein door het opgraven van de bestaande overblijfselen en de duidelijk bedekking van een laag over de andere. Iedere laag zal zijn eigen karakter krijgen door het gebruik van materiaal, locatie en vorm, en tegelijkertijd een bepaalde activiteit beter vervullen.

Het model onthulling bestaat op hoofdlijnen uit drie sferen: kelder, oude stad en nieuwe stad. De kelder is een eiland in het plein, een informele verblijfplaats en entree naar de parkeergarage die zich onder maaiveld bevindt. De oude stad waar het consumeren gebeurt is gericht op de omringende winkels aan de oost kant. Dit gebied omvat ook van een kleine ontmoetingsplek beschermd door bestaande bomen. De nieuwe stad is gericht op de snelle transitie van en naar het treinstation. Deze laag is verhoogd ten opzichte van het maaiveld en gescheiden van de andere lagen om de transitie zo snel mogelijk te maken. Maar dit deel van het plein wordt ook als een ruimte voor de markt en optredens beschouwd. Een vlak dat door een flexible 'bedekking' structuur zijn functie en uitstraling snel kan veranderen.

Back