MA Studies > Public space design > Public space design alumnus > Chantana Reemst

Chantana Reemst

Alumnus


The Atlas of Suggestion
By Chantana Reemst and Linda Hogeweg

Suggestion is the name given to the psychological process by which one person may guide the thoughts, feelings or behaviour of another.

De uitkomst van het proces is het ontwikkelen van een atlas die het gebruik en beweging van de nieuwe leefomgeving IJburg vastlegt. Uiteindelijk zal de atlas, voor ontwerpers van de openbare ruimte, een voorbeeld zijn voor andere leefomgevingen die in ontwikkeling zijn. Het laat een Mountain of Pleasure zien, een overvloed aan data en classificaties die initiatieven en strategie?´n voor een andere denkwijze in beweging zet.

Mijn rol als ontwerper is het vastleggen en het decompositieneren van de ontworpen ruimte in de IJburglaan op IJburg. In dat proces is het vastleggen van het gebruik van de ruimte erg belangrijk, wat verder gaat dan alleen een ruimtelijke analyse van het gebied. Door het laten zien van de condities waarin mensen leven, wonen en werken laten we in het proces het optimale gebruik zien van wat mogelijk is in de IJburglaan. Deze uitkomst kan leiden tot nieuwe voorwaarden voor de IJburglaan of IJburg.

Die classificaties die worden gemaakt in de ATLAS OF SUGGESTION worden op een beeldende wijze zichtbaar gemaakt. Waardoor het toe-eigenen van de bewoners zichtbaar wordt. En zo een helder en inspiratievol beeld tot stand brengt wat de straat en vooral de bewoners op een klein schaalniveau nodig hebben om zo het publiek domein spontaner en verrassender te maken.


,Everything around my is
Spectacle, (Fabien Lerat)

,Wat voor invloed heb ik op de omgeving?en Hoe kan ik de omgeving be?Ønvloeden? (Olafur Eliason)

,I like to think of the body as both an
architectural construction and a
landscape, (Ernesto Neto)

Back