MA Studies > Public space design > Public space design alumnus > Lianne Goosen

Lianne Goosen

Alumnus


Cultuurterras tussen stad en rivier
Op het Roermondsplein in Arnhem wordt een nieuwe 'laag' in de vorm van een dijklichaam toegevoegd. Dit dijklichaam vormt stedebouwkundig gezien een belangrijke schakel tussen stad, landschap en rivier, maar vormt tevens een stedelijke drempel voor de culturele functies die zich in het dijklichaam bevinden.

Cultural terras between city and river
A new 'layer' in the shape of a embankment is added to the Roermondsplein in Arnhem. From a town-planning point of view this embankment forms an important link between city, landscape and river, while at the same time it forms an urban threshold for the cultural functions within the embankment.

Back